Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria k zápisu pro školní rok 2016/2017

13. 1. 2016

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Zpracovaná v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

 

  • Mateřská škola přijímá děti starší 3 let (k 31. 12. 2016) do výše kapacity třídy, tj. 24 dětí ve třídě. Zřizovatel může povolit výjimku maximálně 28 dětí ve třídě.

  • O přijetí rozhoduje ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy.

  • Mimo termín oficiálního zápisu mohou být děti přijímány v průběhu roku pouze v případě volné kapacity.

  • Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem pro každého uchazeče na veřejně přístupném místě v příslušné mateřské škole a také na webových stránkách mateřské školy. Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Odvolání proti rozhodnutí ředitele lze uplatnit do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to písemnou formou prostřednictvím MZŠMŠ Velká Bystřice ke Krajskému úřadu.

 

Při naplňování kapacity MŠ se bude postupovat podle jednotlivých kritérií pro přijetí v pořadí jejich důležitosti od 1. do 3.

 

Kritéria přijetí:

 

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým bydlištěm ve Velké Bystřici.

  2. Děti s trvalým bydlištěm ve Velké Bystřici dle data narození. Přednost mají děti dříve narozené.

  3. Děti s trvalým bydlištěm mimo Velkou Bystřici dle data narození. Přednost mají děti dříve narozené.


 

Ve Velké Bystřici 11. 1. 2016

 

Ing. Jaroslav Mihal

ředitel

Masarykovy základní školy a mateřské školy Velká Bystřice